Forskole

FORSKOLE

LÆR AT TEGNE!

– En genvej til Det Kongelige Danske

Kunstakademis skoler for Arkitektur og Design,

samt lign. uddannelsessteder.

For alle med lyst til / brug for at:

•   udvikle eller videreudvikle de kreative evner.

•   få helheden med i en personlig udviklingsproces.

•   arbejde målbevidst på at komme ind på et af de kreative uddannelsessteder.

•   videre/efteruddannelse f.eks. for folkeskolelærere.

•   genoprette balancen mellem venstre og højre hjernehalvdel.

•   oplade pga. stress, studietræthed el.lign.

Programmet

Det ordinære og grundlæggende program følges de første tre uger, derefter lægges undervisningen til rette efter den enkeltes ønsker/behov og

ALLE DISCIPLINER BLIVER GENNEMARBEJDET.

Der ydes individuel hjælp og vejledning til hjemmeopgaverne til design- og arkitektskolen og til udarbejdelse af materiale til præsentationsmappen. Alle ansøgere arbejder med, at indøve så mange teknikker som muligt, samt med øvelser med særligt henblik på, at forbedre mulighederne for optagelse.

 KURSET ER FOR ALLE – UANSET NIVEAU.

Der kan arbejdes sammenhængende i mange måneder, med indlagte projektdage i forløbet – til specielle opgaver der udføres ude i byen, på Glyptoteket, Zoo, Frilandsmuseet, Designmuseum Danmark, Nationalmuseet o. lign.

DET ER EN PROCES, DER KRÆVER TID 

Hvis du har tænkt dig, at søge ind på en af de kreative uddannelser, er det en fordel , at starte så tidligt, det er muligt, idet det er en proces, der kræver tid. bl.a. til at blive “dus”  med teknikkerne, samt til at ruste dig både kreativt og mentalt til at udføre hjemmeopgaven og til at klare optagelsesprøven.

Et længerevarende kursus på Skolen for kreativ udvikling har gennem årene vist sig at være særdeles frugtbart for mulighederne for at blive optaget på Danmarks designskole og Arkitektskolen og tilsvarende uddannelser.

Omkring 80% af  alle ansøgerne fra vore forskolekurser er blevet optaget – også deltagere, hvis chance havde været ringe uden den ballast, som skoleopholdet har givet.

Enkelte år har alle deltagere fået tilbudt optagelse på den ønskede uddannelse.

Da Arkitektskolen tidligere (før sammenlægningen med designskolen) udgav en liste med tips om, hvilke skoler det var værd, at søge forberedelse på – var Skolen for kreativ udvikling på denne liste.                                            

Hør nærmere hos skolens leder Jette Quist Wikke

på tlf. + 45 40 63 36 83

   Vi glæder os til at se dig!

Kursusstart

Næste start: Individuel.

Hør nærmere 40633683

INDHOLD:

Portræt

Croquis

Genstandstegning

Iagttagelsestegning

Perspektiv

Komposition & billedopbygning

Div. tegneteknikker

Blyant, kul, kridt, div. farver & tusch

Akvarel

Farvelære & Materialelære

Collage

Frigørelsestegning

Storyboard

Modelbygning o.l. –  

Arbejder med
tidligere optagelsesprøve opgaver

Vejledning og hjælp til udførelse
af hjemmeopgaven og optagelsesprøven til Design og Arkitektskolerne

Suggestopædiske indlæringsmetoder

Share This